Tuyển nhân viên tháng 10/2017

Công ty TNHH Lương Gia cần tuyển:

1. Nhân viên

2. Nhân viên

3. Kỹ sư

Hết hạn ngày 31/10/2017

0963.94.99.77