Tuyển công nhân cơ khí tháng 02/2017

Công ty TNHH Lương Gia cần tuyển

1. Nhân viên

2. Nhân viên

3. Kỹ sư

Hết hạn ngày 28/2/2017

0963.94.99.77